Навигация

Правила за поведение

При радиационни аварии

Инструкция за аварийна готовност (pdf 3300kb)

Мерки за защита и правила за поведение на населението при повишена радиоактивност (pdf 3400kb)