Навигация

Правила за поведение

При земетресение

Основни правила, които могат да помогнат на гражданите в случай на сеизмичен трус

 

ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ

    ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО е природно бедствие, което не може да бъде предсказано.  Неговата продължителност не е голяма, но последствията са тежки. На територията на нашата страна най-опасните сеизмични зони, с възможен максимален магнитуд 7.0, са Кресненската, Пловдивската, Софийската, Горнооряховската и Шабленската. Земетресенията са природни бедствия, които не могат да бъдат предотвратени. За недопускането на човешки жертви и тежки материални загуби, държавните органи предприемат мерки, свързани с антисеизмичното строителство, спазване на строителните норми, създаване на готовност за адекватно реагиране и за ликвидиране на последиците. Не трябва обаче да забравяме, че правилното поведение на всеки от нас може да бъде животоспасяващо.

  •  ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ

    МВР и Националният институт по геофизика, геодезия и география - БАН предоставят полезна информация на гражданите за превантивни действия в случай на сеизмичен трус.

  •    ПРИ СЕИЗМИЧНО СПОКОЕН ПЕРИОД:

    - В къщи трябва да имате, поставени на удобно място фенерче, чанта за документи и особено ценни вещи, аптечка с необходимите ви лекарства, по една топла дреха за всеки, резерв от храна и вода.
    - Закрепете здраво мебелите вкъщи и не поставяйте тежки, лесно падащи предмети на високи места.
    - Съхранявайте пожароопасните вещества и отрови в плътно затворени съдове.
    - Оставете свободен входа на жилището и не го задръствайте с предмети.
    - Помислете и определете в жилището си най-безопасното място. Имайте предвид, че при земетресение най-опасни са балконите, външните стени, стълбищата и асансьорите.
    - Подгответе план за поведението на членовете на семейството.
    - Определете лице за връзка между членовете на семейството, което е извън вашия регион.

ПРИМЕРНО СЪДЪРЖАНИЕ НА РАНИЦА ЗА БЕДСТВИЯ

  • ПРИ УСЕЩАНЕ НА ПЪРВИЯ ТРУС

    - Не трябва да напускате сградата, в която се намирате, направете го само ако прецените, че можете да излезете на открито за около 10 секунди.
    - Заемете най-безопасното място в сградата – под рамката на вратата /в зависимост от типа на строителната кострукция/, близо до вътрешна/носеща/ стена, колона, под стабилна маса или легло.
     - След първите вибрации люлеенето ще се засилва, запазете самообладание и не хуквайте към асансьорите и стълбите.
    - Ако сте на улицата, застанете далеч от сгради и далекопроводи.
    - Ако трусът ви завари зад волана, спрете на открито, безопасно място и изчакайте.
    - В обществения транспорт е по-добре да изчакате края на труса в превозното средство.
    - Ако сте на улицата, застанете далеч от сгради и далекопроводи.
   

• СЛЕД ПРЕМИНАВАНЕ НА ПЪРВИЯ ТРУС:

     - Изключете електричеството, газта и водата.
    - Вземете подготвения багаж и бързо напуснете сградата.
    - Слезте по стълбите, не ползвайте асансьор.
    - Осигурете предимство за майките с деца и за възрастните хора.
    - След като излезете от сградата, отдалечете се на открито място, най-малко на разстояние равно на височината на най-близката постройка.
    - Не заставайте под далекопроводи, електрически, трамвайни и тролейбусни мрежи.
    - Окажете първа помощ, ако около вас има пострадали.
    - Обозначете местата, на които има затрупани хора. Помогнете, ако това е възможно.
    - Следете информациите, които ще се излъчват по средствата за масова информация и по местните радиостанции. Изпълнявайте указанията на МВР - ГД „Пожарна безопасност и защита на населението”, полицията и на други компетентни органи. Спазвайте обществения ред.

 

• СЛЕД ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО

 

   - Изчакайте излъчването на информация за затихване на земните трусове и отминалата опасност.
   - Можете да влезете в жилището си само след основен оглед на сградата и проверка, направена от компетентните органи.
   - Не претоварвайте телефонните линии с ненужни телефонни разговори, кратко съобщете на близките си, че сте живи и здрави.
   - Спазвайте висока лична хигиена и не пийте вода от непроверени източници. След земетресение има опасност от възникване на епидемии.
   - По време на бедствия нараства престъпността, бъдете внимателни, пазете имуществото си и сигнализирайте при констатиране на нередности.