Навигация

ГДПБЗН

            

Адрес на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението":
гр. София 1309 ул."Пиротска" №171А, телефони: 02/96010262; 02/9821243,
е-mail: [email protected]

За вашата безопасност
Доброволни формирования
Регистри, водени в ГДПБЗН
Комисия за възстановяване и подпомагане